Press "Enter" to skip to content

Hjælp til rekruttering

Hvad foretaget et rekrutteringsbureau sig? Et rekrutteringsbureau varetager alle aspekter af rekruttering af nye medarbejdere – selvfølgelig alt efter, hvad der er behov for i den enkelte virksomhed. Et forløb planlægges, der matcher behovene i den pågældende virksomhed. Det kan eksempelvis være, at virksomheden ønsker et rekrutteringsforløb, der ligeledes rummer onboarding af den nyansatte – eller uden dette. Der er mange virksomheder, der oplever, at de mangler kræfter og tid til at varetage rekruttering. Det er en undervurderet tidsmæssig disciplin, og ofte tages der forhastede beslutninger i denne sammenhæng. Dette skyldes, at man ledelsesmæssigt bliver presset til forhastede beslutninger, eller at man simpelthen ikke er gode nok til at matche kandidater med jobprofil og virksomhed. Hos rekrutteringsbureauer er man eksperter i at vide, hvad sælgere motiveres af, og hvad der får dem til at trives på en arbejdsplads. Man kan varetage interviews og adfærdsanalyser, som viser, hvordan den enkelte kandidat matcher virksomheden, og hvordan han eller hun vil reagere i forskellige situationer. På dette grundlag kan det bedste valg træffes.

Planlægning af onboarding

Det er vigtigt at træffe et rigtigt valg fra start, når det kommer til rekruttering, da andet hurtigt kan blive dyrt. Et mismatch er ikke i nogens interesse. Ofte er det dog lykkedes at finde en fin kandidat, der matcher virksomhedens behov godt – men så går onboardingen af den nye medarbejder måske skævt. Det kan ses i statistikkerne, at mange forlader nye job hurtigt, og det skyldes ofte, at der ikke er tid eller ekspertise til at varetage et godt onboarding forløb. Dette er imidlertid vigtigt for fastholdelsen af medarbejderen. Et professionelt rekrutteringsbureau kan også hjælpe med onboarding. Det handler om en god overgang fra nyansat til medarbejder. Det er vigtigt i denne proces, at der skabes motivation og ansvarsfølelse hos den nyansatte, og at denne hurtigt føres ind i arbejdet på god og struktureret vis.