Press "Enter" to skip to content

Høreapparat?

Det er ikke nemt at leve med et høretab – især hvis man nægter at gøre noget ved det. Måske har du et eller flere ældre familiemedlemmer, som pure nægter at indrømme, at de har mistet dele af hørelsen, og derfor ikke får foretaget de nødvendige foranstaltninger. Disse kunne for eksempel bestå i en høretest, og en udmåling til tilpasning af høreapparat. Rigtig mange mennesker kunne have stor glæde af et høreapparat, men foretrækker at leve i benægtelse, og i stedet konstant skal bede omgivelserne om at vise hensyn ved at tale langsomt og tydeligt.

Bevar dit sociale liv med et høreapparat i høj kvalitet

Dette er selvsagt belastende i længden – for alle involverede parter. Som pårørende til en person med aldersrelateret høretab kan det være særdeles opslidende konstant at skulle råbe, hver gang man henvender sig til vedkommende. Og for den person, som høretabet rammer, kan det være kilde til utroligt stor frustration og ærgrelse. Mange mennesker, som oplever helt eller delvist tab af hørelsen, udvikler en let til middelsvær depression. Dette kan skyldes, at de finder sociale sammenhænge og begivenheder med mange mennesker og megen baggrundsstøj ulidelige, og derfor trækker sig væk fra det sociale liv. Dette kan føre til isolation, og dermed følgende ensomhed. Det behøver dog ikke at være sådan.

Grunden til, at mange mennesker vægrer sig ved at få et høreapparat, er for det første, at så føler man sig først for alvor gammel. For det andet er mange blevet skræmt af høreapparater, som især ældre mennesker brugte for 10 – 290 år siden, og som var utroligt klodsede og ubehagelige for bæreren. Der er dog sket meget siden, og moderne høreapparater er en helt anden snak. I dag tilpasses høreapparater efter mål, og er samtidig utroligt diskrete.

Book en gratis høretest, og lær mere om høreapparater, på https://www.audika.dk/hoerecentre/Jylland/Audika-Esbjerg